MHP değişti… Parti yeni sisteme uyumlu hale getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi, Parti programı ve iç tüzüğünde değişiklik yaptı. Tüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirildi.

“Lider ülke Türkiye” hedefi, “Türk ve Türkiye Yüzyılı”, vurgulandı. Dört ismin değiştiği başkanlık divanında parti tüzüğünde yapılan değişiklikle birlikte bazı birimlerin adı güncellendi.

MHP’nin 2009’dan bu yana, 15 yıl sonra değiştirilen parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017’deki anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alındı.

Referandum sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğine dikkat çekilerek, tüzükte yer alan “MHP, hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili, demokratik ve hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine, parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegane sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise TBMM olduğuna inanır” gibi ifadelerin, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlendiği” belirtildi.

Söz konusu düzenlemelerde, “parlamenter demokrasi ve rejim” gibi ifadelerin de “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rejimi içinde siyasi partilerin faaliyetlerinin yürütülmesi” şeklinde yeniden yazıldığına dikkat çekiliyor. Parti tüzüğünde ayrıca “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine uygun düzenlemeler yapıldığı da kaydedildi.

Tüzükte yapılan düzenlemelerde ayrıca MHP’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki yönetim kurulu üye sayılarının da şehirlerin nüfus ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, artırıldığı da ifade ediliyor. MHP’nin, teşkilatlardaki yönetim kurulu üye sayısındaki düzenlemelerde “il ve ilçelerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha etkin faaliyet yürütme hedefini de belirlediği” aktarıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir